Stavební projekce

Stavební projekce

Dokumentace pro stavební řízení

Dokumentace pro územní řízení

Realizační dokumentace

Dopravní stavby

Vodní díla

Hlavní řády

Pergoly, altány, přístavby

 

Stavební projekt je prvním krokem k realizaci snu o vlastním domě. Naši profesionální projektanti s autorizací vám navrhnou samostatný rodinný dům, bytový dům, řadový dům, výškový dům i malý, energeticky nenáročný domek dle vašich požadavků.

Stavební projekty vypracováváme v různých projektových stupních podle přání zákazníků, jedná se o levné typové projekty i dražší individuálně laděné stavební plány.

Zpracováváme dokumentaci pro ohlášku (domy o zastavěné ploše do 150 m2) i dokumentaci pro stavební povolení (domy o zastavěné ploše nad 150 m2)

  • Stavební projekt je konkrétní podklad pro realizaci stavby
  • Nabízíme typové projekty i individuálně zpracované plány stavby

Každá stavba musí být postavena či rekonstruována na základě projektové dokumentace. V případě rekonstrukce je nejprve nutné zaměřit stávající stav objektu. Poté následuje vlastní vypracování projektové dokumentace, při kterém se komplexně prověřují vztahy mezi stavbou a jejím okolím.  Zde je třeba zaměřit se na:

  • Zohlednění vlastnických a jiných věcných práv
  • Požadavky zvláště chráněných zájmů státu
  • Případné požadavky občanských iniciativ
  • Kapacity veřejného technického vybavení
  • Vliv stavby na životní prostředí

Dále se zjišťují vlastnosti stavby z hlediska bezpečnosti, odolnosti, prostorového uspořádání a technické vybavenosti.

Technická dokumentace zpřesňuje požadavky na materiály, technologické postupy a kvalitu a způsob provádění stavebních prací. Součástí této dokumentace jsou též podrobné výkazy množství potřebných materiálů a prací.

Projektovou dokumentaci je nutno zhotovit v souladu s požadavky právního řádu České republiky, jak je vymezuje zejména stavební zákon a zpracovávat ji mohou pouze autorizované osoby, jejichž registr vede Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů.

V případě, že se rozhodnete zakoupit vzorový projekt rodinného domu jsou nutné pro realizaci nemovitosti ještě další dílčí dokumentace, zejména projekt zasazení domu do terénu, situační řešení přípojek a vsaků dešťových vod apod.

V závislosti na požadavcích příslušných stavebních úřadů a konkrétní stavby budete potřebovat rozpracovat prvotní architektonickou studii na:

  1. dokumentaci pro územní rozhodnutí
  2. dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení stavby
  3. realizační dokumentaci – nejpodrobnější