Průkaz energetické náročnosti

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení

Vodní díla

Přípojky

Dopravní stavby

Hlavní řády

Parcelace pozemků

Požárně bezpečnostní správa

Průkaz energetické náročnosti

Radonový průzkum

Hydrogeologický průzkum

Hluková studie

Průkaz energetické náročnosti budovy neboli PENB slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. 
Energetický průkaz se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby.

Pozor, průkaz energetické náročnosti budovy není energetický štítek. Energetický štítek budovy je ale v podstatě součástí průkazu energetické náročnosti budovy. Tento dokument je podle nové legislativy zapotřebí k prodeji rodinných domů a bytů.