Požárně bezpečnostní správa

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení

Vodní díla

Přípojky

Dopravní stavby

Hlavní řády

Parcelace pozemků

Požárně bezpečnostní správa

Průkaz energetické náročnosti

Radonový průzkum

Hydrogeologický průzkum

Hluková studie

Součástí balíčku výstavby je i požárně bezpečnostní práva, neboli PBŘS. Jedná se o samostatnou dokumentaci, jež musí zpracovávat oprávněná osoba. Ve zkratce tato zpráva navrhuje požární odolnost stavby a jejího okolí. Zkoumá vzdálenosti jednotlivých objektů jak na vaší zahradě, tak ve vašem okolí.

PBŘS je nedílnou součástí pro vyřízení stavebního povolení.