Parcelace pozemků

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení

Vodní díla

Přípojky

Dopravní stavby

Hlavní řády

Parcelace pozemků

Požárně bezpečnostní správa

Průkaz energetické náročnosti

Radonový průzkum

Hydrogeologický průzkum

Hluková studie

Ať již chcete od své zahrady oddělit část a prodat, vyřešit příjezdovou cestu přes pozemek souseda, rozdělit velký územní celek a rozparcelovat, vždy je zapotřebí prvotní studie

Ve spolupráci s našimi projektanty, geodety a stavebními inženýry vám umíme nabídnout vhodné řešení. Více v kapitole geodetické práce – odkaz a pozemkový servis – odkaz. Poskytneme radu, jak využít území v souladu s územními plány jednotlivých obcí.