Hlavní řády

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení

Vodní díla

Přípojky

Dopravní stavby

Hlavní řády

Parcelace pozemků

Požárně bezpečnostní správa

Průkaz energetické náročnosti

Radonový průzkum

Hydrogeologický průzkum

Hluková studie

Inženýring hlavních řádů je samostatnou disciplínou v oblasti vyřizování stavebního povolení. Nejedná se jen o samostatné řešení se stavebními úřady a jejich podorgány, ale také komunikace s jednotlivými dodavateli, poskytovali a provozovateli sítí. ČEZ, ČEPS, na severní Moravě SmVaK a OVAK, RWE a další provozovatelé řádů.

Součástí řešení přípojek jsou i pronájmy pozemků, výpůjčky pozemků, povolení záboru komunikace, protlaky a mnoho dalšího.