Geodezie

Geodézie je vědní obor zabývající se zkoumáním tvaru, rozměru a fyzikálních vlastností zemského tělesa. Pro výzkum využívá matematické, geometrické a fyzikální metody měření a výpočty. Základním úkolem geodézie je určení vzájemné polohy bodů na zemském povrchu nebo v prostoru ve zvoleném souřadnicovém systému. Výsledky geodetických měření slouží pro tvorbu map v papírové nebo digitální podobě a pro potřeby jiných oborů.

Ve stavební a projekční a realitní činnosti se geodetická měření využívají zejména pro parcelaci pozemků, vytyčení stavby a přípojek, zaměření stavby, výškové a polohové apod.

Geodeti vše zanesou do map katastrálních úřadů.