Architektonické práce

Architektonické práce

Studie rodinného domu či bytu

Návrh záměru

Studie pro banku

Vizualizace

Prvním krokem investora by měla být architektonická studie, ve které se odrazí potřeby, zájmy a životní styl budoucích obyvatel nového domu. Architektonická studie řeší vztah mezi domem a jeho obyvateli a vztah mezi domem a pozemkem.

Investor si uvědomí, jak bude dům vypadat, jaké bude mít rozměry a tvary. Je to jeho první a hlavní možnost ovlivnit vzhled, rozměry a dispozici budoucího domu.

Na základě architektonické studie je pak možné provést i orientační cenovou kalkulaci stavby.

  • Architektonická studie představí vzhled, rozměry a tvary domu
  • Investor si může  budoucí dům představit, může se k němu vyjádřit

Návrh a architektonická studie jsou nejdůležitější přípravnou fází při plánování uvažovaného stavebního záměru. Ať už jde o novostavbu, rekonstrukci nebo přístavbu.

Během zpracovávání studie se formuje základní koncepce budoucího domu, dispoziční, provozní a funkční řešení, hmotový a prostorový koncept, konstrukční principy, představy o použitých materiálech a další. Zkoumají se podmínky a charakter okolí stavby tak, aby stavba co nejpřirozeněji zapadala do svého urbanistického a architektonického prostředí.

Návrh a studie stavby je předprojektovou částí dokumentace, jejímž cílem je společné vyjasnění stavebních záměrů mezi investorem a architektem a ověření možného provedení stavebního programu ve zvoleném místě.